Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TARİHÇE
          ÜYELİK
10 Haziran 1928 tarihinde Bern/İsviçre’de yapılan İnterpol Genel Kurul Toplantısında Viyana Sefaretimiz ikinci katibi Muzaffer Kamil Bey tarafından temsil edilmiş olan Ülkemiz daha sonraki gözlemci sıfatıyla katıldığı birkaç toplantıya müteakip resmi olarak, Ulu Önder Atatürk’ün imzasını taşıyan 1930 tarihli Kararname ile teşkilata üye olmuştu
   
Uluslararası suç ve suçlularla mücadelede, “Yurtta koordine, dünyada işbirliği” ilkesini kendisine hedef olarak seçen İnterpol Daire Başkanlığı, kuruluşundan itibaren uluslararası suç ve suçlularla mücadelede dünyadaki gelişmelere uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır.
16.01.1972 tarihine kadar büro olarak, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı Şube Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren Türk İnterpolü, 01.04.1988 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Daire Başkanlığı seviyesine çıkarılmıştır. Son olarak, Ülkemiz ile Europol arasında yapılan anlaşma neticesinde, 11.02.2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla ismi İnterpol-Europol-Sirene Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
Başkanlığımız bünyesinde, AB’ye uyum sürecinde Europol, Schenden, İnterpol, OLAF ve ileride AB bünyesinde kurulacak kolluk teşkilatlarıyla haberleşme, bilgi değişimi ve işbirliği amaçlı olarak tüm kolluk birimlerinin iştirakiyle 06 Ocak 2004 tarihli Bakanlık Oluru ile “Milli Büro” oluşturulmuştur.
16 Mayıs 2008 tarihli Bakanlık oluru ile de, 1929 tarihli Cenevre Sözleşmesi uyarınca Başkanlığımız, Avrupa Birliği uyum sürecinde Euro sahteciliği konusunda suç kayıtlarının tutulması, paylaşımı ve analizi ile bu  bilgilerin merkezileştirilmesini sağlamak üzere Avrupa Komisyonu ve üye ülkelere muhatap “Ulusal Merkez Ofisi” (National Central Office) olarak görevlendirilmiştir.
Bugün İnterpol-Europol Daire Başkanlığı;
Uluslararası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü,
Uluslararası Terör Şube Müdürlüğü,
Uluslararası Asayiş Şube Müdürlüğü,
Uluslararası Adli Yardımlaşma Şube Müdürlüğü,
Strateji Geliştirme ve Destek Şube Müdürlüğü,
Uluslararası Haberleşme ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü,
Europol-Sirene Şube Müdürlüğü,
Başkanlık İdari Büro Amirliği,
Olmak üzere bünyesinde 7 Şube Müdürlüğü ve bu Şubelere bağlı yeterli sayıda alt birimlerden oluşmaktadır. Uluslararası suç ve suçlularla mücadele amacıyla kurulan İnterpol Daire Başkanlığı’nda görevli personelin en önemli özelliği, yabancı dil ve bilgisayar bilmeleri, ayrıca kendi milli mevzuatımızın yanında uluslararası hukuk, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası polisiye işbirliği konularında yeterli bilgiye sahip olmalarıdır. Bugün Başkanlıkta, polis akademisi, çeşitli üniversitelerin uluslararası ilişkiler ve yabancı diller bölümünden mezun personel görev yapmaktadır.
Bu çerçevede, İnterpol Eurupol Daire Başkanlığı'nın görevleri şu şekildedir;
1. İnterpol genel Sekreterliği ve üye ülke polis teşkilatları nezdinde Türk Polis Teşkilatını temsil etmek.
2. Uluslararası Suç ve Suçlulara karşı üye ülke polis teşkilatlarınca verilen mücadelenin bütünleştirilmesi ve bu alanda gerekli işbirliği tesis edilmesini sağlamak.
3. Uluslararası mahiyet arz eden her türlü suçla etkili bir şekilde mücadele amacıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı birimler arasında gerekli temas ve koordineyi sağlama,
4. Yurtdışına kaçtıkları belirlenen sanık, hükümlü ve firari şahısların uluslararası düzeyde araştırılarak, yakalanmaları ve yurda iadeleri için ilgili birimlerle koordineli olarak gerekli işlemleri yapmak,
5. Yurtiçinde suç işleyen yabancılar ile ilgili işlemleri yapmak,
6. Yurtiçinde suç işleyip yurtdışına kaçan Türk vatandaşları ile ilgili işlemleri yapmak,
7. Yurtdışında suç işleyen Türk vatandaşlarının işlemlerini gerçekleştirmek,
8. Yurtdışında Ülkemiz aleyhinde suç işleyen şahıslar ile ilgili işlemleri yapmak,
9. Uluslararası düzeyde iade amacıyla arananlar, takip altında bulunanlar, kayıp şahıslar, her an suç işlemeye meyilli sabıkalılar, kimliği meçhul cesetler, ilk defa ortaya çıkartılan suç teknikleri ve kayıp eşyalar hakkında Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Siyah, Modüs Operandi ve Kayıp Eşya Bültenleri çıkartmak ve bunları takip etmektir.
​​
​​​
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER