Skip Ribbon Commands
Skip to main content
EUROPOL'Ü TANIYALIM
Avrupa Polis Teşkilatı-EUROPOL’ünkurulmasına 7 Şubat 1992 tarihli Avrupa Birliği Maastricht Antlaşması kapsamında karar verilmiştir. Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan EUROPOL, 3 Ocak 1994 tarihinde Avrupa Uyuşturucu Birimi (EDU) adı altında sınırlı faaliyetlerine başlamış olup, her ne kadar başlangıçta uyuşturucu ticareti ile mücadele merkezinin ağırlık noktasını oluşturdu ise de, giderek önemli diğer suç alanlarını da kapsamaya başlamıştır.
 
Bu gelişmeler ışığında, EUROPOL Sözleşmesi bütün üye ülkeler tarafından onaylanarak 1 Ekim 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bir dizi yasal işlemin yerine getirilmesinin ardından EUROPOL, 1 Temmuz 1999 tarihinde tam olarak faaliyetlerine başlamıştır. Europol kurucu Antlaşması 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren “Avrupa Polis Ofisi (Europol)ün Kuruluşuna Dair AB Konsey Kararı ile yürürlükten kalkmıştır. Böylece Europol AB kuruluşu niteliği kazanmış ve Bütçesi AB’nin genel bütçesinden karşılanmaya başlamıştır. Görev alanına en az iki üye ülkeyi ilgilendiren, yasadışı uyuşturucu ticareti, yasadışı göç şebekelerinin katıldığı suçlar, yasadışı motorlu taşıt ticareti, çocuk pornografisi, her türlü insan ticareti, para ve diğer ödeme araçları ile ilgili kalpazanlık, radyoaktif ve nükleer maddelerin yasadışı ticareti, terörizm suçları ile, bu suç türleri ile bağlantılı kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi girmektedir.
 
Europol’ün bir suça bakabilmesi için işlenen suçun;
1. Örgütlü işlendiğine dair somut belirtiler içermesi
2. En az iki veya daha fazla üye devleti etkilemesi ve büyüklük, önem ve sonuçları itibariyle üye devletlerin ortak yaklaşımına ihtiyaç duyan terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ile diğer uluslararası ağır suç tiplerinden olması gerekmektedir.
  EUROPOL'ÜN YASAL DAYANAĞI
  - Europol 2009 Konsey Kararı için tıklayınız...
                                               EUROPOL’ün  ORGANİZASYON YAPILANMASI   
       EUROPOL ORG SEMA.jpg

 
​​
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER