Skip Ribbon Commands
Skip to main content
İNTERPOL Hizmetleri
İNTERPOL’ün Dört Temel fonksiyonu
1.    Güvenli Polis Küresel Haberleşme Hizmeti Sağlamak (I-24/7)
2.    Operasyonel Polis Veri Hizmetleri Sunmak (Veri tabanları oluşturmak)
3.    Operasyonel Polis Destek Servisler Sunmak
4.    Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri Düzenlemektir.
 
1-    I–24/7 KÜRESEL HABERLEŞME SİSTEMİ
Ülke polis birimlerinin önemli bilgi ve belgeleri kısa zamanda güvenli bir şekilde değişiminin sağlanması, etkin uluslararası polis işbirliğinin en önemli unsurlarından birisidir. Bu amaçla İNTERPOL I-24/7 olarak bilinen küresel Polis Haberleşme Sistemini gelişirmiştir. Küresel Haberleşme Ağı sayesinde ülkeler, birbirleri ile kısa zamanda bilgi ve belge talepleri değişimini gerçekleştirmektedir. Yüksek güvenlikli küresel bağlantı ile İNTERPOL bünyesinde geliştirilen pek çok veri tabanına anında erişim imkânı tanınmıştır. Günümüzde 190 üye ülkenin tamamı sistem üzerinden haberleşme imkânına sahip bulunmaktadır.
 
2-    OPERASYONEL POLİS VERİ HİZMETLERİ
Suçla mücadelede kolluk kuvvetlerinin etkinliğinin artırılması ve polisiye soruşturmalarda kullanılmak üzere üye ülkelerin katkıları ile İNTERPOL Genel Sekreterliği tarafından oluşturulan ve I-24/7 üzerinden erişim sağlanabilen veri tabanları hizmetlerini içerir. Polisiye soruşturmalarda katkıda bulunmak amacıyla aranan şahıslar, şüpheli teröristler, sabıkalılar, silah ve patlayıcı maddeler, parmak izi, fotoğraf, DNA, çalıntı/kayıp Seyahat ve kimlik belgeleri gibi çeşitli veri tabanları geliştirilmiştir. İnterpol veri tabanları dünya üzerinde polisiye bilgi dolaşımını sağlayan önemli bir araçlardandır. İNTERPOL’ün suç ve suçlarla mücadelesinde son derece önemli bir yere sahip olan veri tabanları son yıllarda İNTERPOL Genel Sekreterliği’nin çalışmaları neticesinde adından çokça söz ettirmeye başlamıştır.

​İNTERPOL VERİTABANLARI
Şahıs Veri Tabanı:
Bilinen uluslararası suçların aranmasına, suç geçmişlerinin incelenmesine, mevcut bülten ve iade bilgileri ile fotoğraf, parmak izi gibi ülkelerce gönderilmiş tüm detay bilgilere erişim imkânı tanır. Ayrıca bu veri tabanında kayıp şahısların fotoğraf ve parmak izleri gibi ayrıntılı bilgiler ile cesetlerin fotoğrafları da yer almaktadır.
Şahıs Sorgulama (e-Asf Nominal) Veri Tabanına ise bu zamana kadar 163.263 kayıt girilirken, bu kayıtlarda toplam 910.714.887 sorgu gerçekleştirilmiştir.
Çalıntı/Kayıp Seyahat Belgeleri Veri Tabanı:
Yasadışı faaliyetlerde kullanılan çalıntı seyahat belgeleri, özellikle yasadışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı, ekonomik suçlar alanlarında faaliyet gösteren suç örgütlerince sıklıkla kullanılmaktadır. Bu türdeki bilgilere erişim, özellikle hudut kapılarındaki kontrollerde suçla mücadeleye büyük katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, Çalıntı/Kayıp Seyahat Belgeleri (SLTD) Veri Tabanında  54.882.163 adet kayıt bulunurken bu kayıtlarda toplam 1.766.112.001 sorgu gerçekleştirilmiştir.

Çalıntı Oto Veri Tabanı:
Üye ülkelerin kendi sınırları içerisinde çalınan araç bilgilerinin yer aldığı veri tabanıdır. Üye ülkelerce çalıntı olarak bildirilen bir araç hakkında tanımlayıcı pek çok bilgi yer almaktadır.

Ayrıca, Çalıntı Motorlu Taşıt (SMV) Veri Tabanında ise 7.410.151 adet kayıt yer alırken bu kayıtlarda 147.792.428 sorgu gerçekleştirilmiştir.

Çalıntı Dokümanlar Veri Tabanı:
Bu veri tabanında üye ülkelerce bildirilen çalıntı, kayıp araç tescil belgesi veya ithalat/ihracat temiz belgesi gibi dokümanlar yer almaktadır.
DNA Veri Tabanı:
DNA profillerinin yer aldığı bu veri tabanında şahısları fiziksel yada psikolojik karakteristik özelliklerini, hastalık veya taşıyıcılık özellikleri bulunmaktadır. Genel anlamıyla her insan DNA’sında bulunan ve hepsinde farklılık gösteren ana sayısal kodları gösterir. DNA veri tabanı iki yada daha fazla ülkenin veri paylaşımını, ayrıca merkez bir sistemde toplanan verilerin uygun şekilde karşılaştırmasına imkan tanımaktadır.
DNA Veri Tabanına bu zamana kadar 159.029 kayıt girilirken bu kayıtlarda 9.999 sorgu yapılmıştır​
Çocukların Cinsel İstismarı Veri Tabanı:
Çocukların Cinsel İstismarı Veri tabanı, istismarın gerçekleştiği yerin ayrıntılarını karşılaştırmak ve aynı yerde alınan farklı mağdurların görüntüleri ile kayıtlı diğer görüntüler arasındaki bağlantıyı tespit etmek için görüntü tanıma yazılımı kullanan bir veri tabanıdır. Çocuğun Cinsel İstismar veri tabanı aynı zamanda, yeni görüntüler bulunduğunda ilgili birimleri uyarmak için geliştirilen sissem üzerinden devam eden soruşturmalara destek olma imkanını tanımaktadır.
Parmak İzi Veri Tabanı:
Parmak izi veri tabanı ülke birimlerince kaydedilen parmak izi verilerinin herhangi bir soruşturmaya konu olay ve şahıslarla karşılaştırmasına imkan tanıyan bir veri tabanıdır.

Parmak İzi (AFIS) Veri Tabanına bu zamana kadar 235.826 kayıt girilirken, bu kayıtlarda 25.082 sorgu yapılmıştır.

Çalıntı Sanat Eseri Veri Tabanı:
Tüm dünya üzerinde çalıntı olarak bildirilen sanat ve kültürel mirasa ait bilgileri içeren bir veri tabanıdır.
Çalıntı Sanat Eseri Veri Tabanına bu zamana kadar 46.609 kayıt girilirken, bu kayıtlarda 47.564 sorgu gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu veri tabanı hizmetleri neticesinde İNTERPOL tarafından dünyada HER AY ortalama:
- Çocuk pornografisi mağduru 10 çocuğun eşkali tespit edilip kurtarılmakta,
- 400’den fazla çalıntı/kayıp seyahat dokümanı bulunmakta,
- 2500’den fazla çalıntı/motorlu taşıt ele geçirilmekte ve
- 500’den fazla uluslararası suçlu yakalanmaktadır.

NOT :İstatistiksel veriler 27.12.2015 tarihi itibarıyla geçerli kayıtları içermektedir​.
 
3- OPERASYONEL POLİS DESTEK HİZMETLERİ
İNTERPOL üye ülke polis birimlerine uluslararası nitelik arz eden alanlarında operasyonel destek hizmetleri sağlamaktadır. İNTERPOL’ün öncelikli suç alanları olarak belirlediği kamu güvenliği ve terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ekonomik ve ileri teknoloji suçları, insan kaçakçılığı ve aranan şahıslar ile ilgili operasyonlarda teknik destek, uluslararası bülten ve suç bilgilerinin analiz edilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.
 Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Kaçakçılığı ile ilgili olarak Ülkemizin de taraf olduğu CTES Sözleşmesi (Nesli Tehlikedeki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) gereği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerinin raporu doğrultusunda hareket edilmektedir.2015 yılında Daire Başkanlığımıza intikal eden toplam 12 olay kapsamında Ülkemiz yetkili birimleri ile irtibata geçilmiş olup 9 yabancı uyruklu şahıs tahkikat konusu edilmiştir.

Ayrıca, İNTERPOL Genel Sekreterliği koordinesinde 2012 yılından beri devam eden “Fikri Ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Korunmasına Yönelik” Black Poseidon operasyonu düzenlenmektedir.Basitçe sahte ve korsan ürün ticaretini önlemek amaçlı diye tanımlanabilecek operasyona Ülkemizin yanı sıra Ukrayna, Belarus, Moldova, Slovakya, Bulgaristan, Macaristan Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Gürcistan katılmaktadır.

 ​

4- EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

İNTERPOL üye ülke polis birimlerinin operasyonel imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenli olarak eğitimler vermektedir. Özellikle İNTERPOL veritabanlarının kullanımının yanısıra terörizm, siber suçlar, bio-terörizm, DNA veri tabanları gibi günümüzün artan suç tiplerine yönelik eğitimler düzenlemektedir.
​​​
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER