Skip Ribbon Commands
Skip to main content
İNTERPOL'ü Tanıyalım
                                      

    İNTERPOL GENEL SEKRETERLİĞİ ANA HİZMET BİNASI LYON-FRANSA
ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS TEŞKİLATI (I.C.P.O – INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION – INTERPOL)
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL (ICPO-INTERPOL) en büyük uluslararası adli polis teşkilatıdır. Uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesi ile uluslararası organizasyon olan İNTERPOL’e üye ülke sayısı günümüz itibariyle 190’dır. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dilleri teşkilatın resmi dilleri olarak kabul edilmiştir.
20.Yüzyılın başlarında uluslararası suç ve suçlu faaliyetlerindeki ülkeden ülkeye sınır tanımayan hızlı gelişmeler, bu alandaki mücadelenin uluslararası işbirliği seviyesinde yürütülmesini gerekli kılmıştır.
Ülkeler, uluslararası suçlularla ve özellikle organize suç grupları ile mücadelede başarılı olabilmenin tek yolunun, aralarındaki işbirliğinden geçtiğini anlamış ve bunun sonucunda suç ve suçlulara karşı dünya ülkelerinin polis teşkilatlarınca münferit olarak verilen mücadelenin bütünleştirilmesine ve bu alanda sıkı ve sürekli bir işbirliği kurulması düşüncesinin hayata geçirilmesine ihtiyaç duymuşlardır.
İnterpol diplomatik ilişkiler olmayan ülkeler arasında dahi polis işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Yürütülen polis işbirliği faaliyetleri ülkelerin kendi yasal mevzuatı çerçevesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ruhuna uygun olarak devam ettirilmektedir. İNTERPOL Ana Tüzüğü her türlü siyasi, askeri, dini ve ırki içerikli eylemlerin İNTERPOL üzerinden yürütülmesi yasaklanmıştır.
1956 yılında Viyana’da yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen ve halihazırda geçerliliğini koruyan İNTERPOL Ana Tüzüğü’nün 2. Maddesine göre, İnterpol Teşkilatı’nın kuruluş amacı;
“Tüm Kriminal Polis Birimleri arasında, değişik ülkelerdeki yasalar çerçevesinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığı altında, karşılıklı olarak en geniş düzeyde yardımlaşmayı sağlamak ve adi suçların önlenmesi ile bastırılmasına katkıda bulunacak kuruluşlar teşkil etmek ve bunları geliştirmektir.” şeklinde açıklanmıştır
İNTERPOL Ana Tüzüğün 3. Maddesine göre de:
“Teşkilatın politik, askeri, dini ve ırki karakterli faaliyetlerde bulunması ve bunlara müdahale etmesi tamamıyla yasaklanmıştır”. ​
İNTERPOL’ÜN YAPISI
İNTERPOL’ün yönetiminde Başkan ve Genel Sekreter yer almaktadır. İnterpol tüzüğünün 5. Maddesine göre İNTERPOL; Genel Kurul, İcra Komitesi, Genel Sekreterlik, Ülke İNTERPOL Birimleri (National Central Bureau – NCB) ve danışmanlardan oluşmaktadır.
                        aa.png

Genel Kurul
İNTERPOL’ün en üst idari organıdır. Üye ülke delegelerinin katılımıyla her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Genel kurullarda, teşkilatın politikası, Kaynakları, çalışma sistemleri, mali konuları, faaliyetleri ve programları hakkında önemli kararlar alınır. Genel Kurul kararları teşkilatın demokratik niteliğinin de bir güvencesidir. Oybirliği ile alınan kararların uygulanması İcra Komitesi tarafından denetlenmektedir.
2015 yılında gerçekleştirilen en son Genel Kurul 2-5 kasım 2015 tarihleri arasında Kigali – Ruanda’da düzenlenmiştir. Ülkemiz her yıl düzenlenen Genel Kurul toplantılarından 5-9 Eylül 1955 tarihindeki 24. Genel Kurul ile 23-26 Ekim 1996 tarihleri arasında gerçekleştirilen 65. Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.
İcra Kurulu
Genel Kurul tarafından seçilen ve 1 başkan, 3 başkan yardımcısı ve 9 delegeden oluşan İcra Kurulu, İNTERPOL’ün farklı bölgelerini (Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa) temsil etmektedir. Genel Kurul kararlarının uygulanmasını denetlemekle görevli olan İcra Komitesi, aynı zamanda Genel kurul gündemine ilişkin çalışmalar yürüterek, proje ve çalışma planları hazırlamaktadır. Kurulun, Genel Sekreterin çalışma ve yönetimini denetleme görevide mevcuttur. Bütçe konularında Genel Sekretere talimat verebilmenin yanı sıra , mali düzenlemelerin uygulanmasını ve mali yıla ilişkin değişiklikleri de değerlendirebilen komite, borçlu ülkelere uygulanacak mali yaptırımlar hakkında kararlar da almaktadır.
Genel Sekreterlik
Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile İnterpol’ün merkez teşkilatında görev yapan teknik ve idari personelden oluşan yapılanmadır. Genel merkezi Lyon-Fransa’da bulunan birim, 80’den fazla üye ülkeden personeli bünyesinde barındırmaktadır. Genel Sekreterlik dünya genelinde 7 adet bölge bürosu (Arjantin, El Salvador, Fildişi Sahilleri, Kamerun, Kenya, Tayland, Zimbabve) bulunmaktadır. Genel Sekreterlik Genel Kurul tarafından 5 yıllık bir dönem için seçilen Genel Sekreter tarafından temsil edilir. Genel Sekreter, uluslararası polis işbirliğinin sürdürülmesinden ve genel kurul ile icra komitesi kararlarının uygulanmasından sorumludur.
Milli Merkez Birimleri (National Central Bureau)
İNTERPOL’e üye her bir ülke polis işbirliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla tek bir irtibat noktası bulundurmak zorundadır. Her üye ülkenin İNTERPOL düzeyinde tek bir birim aracılığı ile hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de İNTERPOL hizmetleri, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İnterpol Europol Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
  
           İNTERPOL LOGOSU


Interpol_logo.png

 

Kılıç:                        Polisiye faaliyetlerin keskinliği,

Terazi:                     Adaleti,

Dünya:                     Teşkilatın dünya çapındaki faaliyetlerini,

Defne Dalı:             Toplumsal Barışı,

Mavi Zemin​:           Teşkilatın uluslararası kimliğini simgeler.

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER