Skip Ribbon Commands
Skip to main content
EUROPOL Veri Koruma Standartları
EUROPOL HİZMET BİNASI  LAHEY-HOLLANDA
Europol'e üye tüm AB devletleri ile operasyonel düzeyde anlaşma imzaladığı ülke ve kuruluşların kişisel verilerin otamatik işlenöesiyle ilgili 1981 tarihli Avrupa Konsey sözleşmesi ve yine Avrupa Konseyinin "Polis Sektöründe Kişisel Verilerin Kullanılması" ile ilgili R87(5) tavsiye kararı standartlarını karşılayan iç mevzuatları bulunmaktadır.
Europol, anlaşma imzalayacağı taraflarda da Avrupa Konseyi düzenlemelerini karşılayan bir iç mevzuat bulunup bulunmadığıyla, mezkur mevzuatın aşağıda sıralanan prensipleri karşılayıp karşılamadığı ile ilgilenmektedir.
Veri işlemenin Hukuka Uygunluğu : Europol’ün yalnızca hukuka uygun bir şekilde toplanmış verileri işleyebilmesi prensibi.
Veri İşlemenin Amacı : Europol’ün topladığı verilerin belirli bir amaç dâhilinde ve yalnızca toplama amacı kapsamında kullanabilmesi prensibi.
Veri İletiminin Amacı :
Verinin Kalitesi : Europol’ün yalnızca güncel ve doğru bilgi iletmesi ile ilgili prensibi.
Veriler üzerindeki Sorumluluk : Verileri sağlayan Ülkenin iletmiş olduğu verilerin yasal ve doğru ve güncel olmasından kaynaklanan sorumluluk prensibi.
Veri İşleme süreleri-Zaman sınır : Europol Bilgi Sistemi ve Analiz Çalışma Dosyalarındaki bilgilerin standart olarak 3 yıl saklanabilmektedir. Lüzum görülmesi halinde bu sürenin verinin sahibi Ülke tarafından uzatılabileceğini aksi takdirde verilerin sistemlerden silinmektedir.
Hassas Veriler : Hassas verilerin ( Sağlık, siyasi görüş, ırk, vb) belirli konularda neden toplandığının açık bir şekilde gerekçelendirmesi prensibi.
Açıklık : Şahısların Europol‘de tutulan verilerde kendi bilgilerinin bulunup bulunmadığını öğrenme hakkı kapsamındaki erişilebilirlik prensibi.
Güvenilirlik : Yanlış veya eksik tutulan verilerden dolayı şahısların zarar görmeleri halinde gerek Europol gerekse ilgili Ülkenin şahsa tazminat ödemese kapsamındaki prensibi.
Raporlama : Veri işlemeleri kapsamında Europol’ün iç raporlama yapması ile birlikte Europol Ortak Denetleme Kurulunun yıllık veri koruma değerlendirme raporu hazırlaması prensibi.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER